صدور كتاب “وهم الهوية” لمليكة شعلال | ITRI : Institut Tu nisien des Relations Internationales

https://tunisitri.wordpress.com/2021/10/04/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A9-%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%84/


https://tinyurl.com/4fms5cnu news papers
https://tinyurl.com/43mx9jkw news Z
https://tinyurl.com/yn67ayb6 wiki leaks

Le prix Nobel de la paix est décerné aux journalistes qui ont tenu tête aux gouvernements « autoritair es »

https://www.aubedigitale.com/le-prix-nobel-de-la-paix-est-decerne-aux-journalistes-qui-ont-tenu-tete-aux-gouvernements-autoritaires/


https://tinyurl.com/4fms5cnu news papers
https://tinyurl.com/43mx9jkw news Z
https://tinyurl.com/yn67ayb6 wiki leaks