Δεν χόρτασαν από το μανιτάρι…..Ισραηλινό σκάφος άνοιξε πυρ κατά των χωρικών υδάτων Λιβάνου……

https://dimpenews.com/2020/08/14/δεν-χόρτασαν-από-το-μανιτάρι-ιραηλιν/

https://tinyurl.com/y6x2hb57 News

« Paroles de Révolutionnaires – toujours actuelles ? » – pour avoir en tête la langu e, les représentations et les intentions

http://racisme-social.info/index.php/2020/08/03/paroles-de-revolutionnaires-toujours-actuelles-pour-avoir-en-tete-la-langue-les-representations-et-les-intentions/

https://tinyurl.com/y6x2hb57 News