ΕΚΤΑΚΤΟ Iσραηλινή αεροπορία βομβάρδισε την 155 Τα ξιαρχία Πυροβολικού στο όρος Qalamoun. Mαζικές εκρήξεις. .ΒΙΝΤΕΟ

https://dimpenews.com/2018/06/11/εκτακτο-iσραηλινή-αεροπορία-βομβάρδι/
http://tiny.ph/49e5 => destruction massive !

Un python dévore un alligator en 20 minutes

Nuage Ciel d'Azur

.

Le python de Birmanie ne plaisante pas quand il se nourrit. !

Bizarrement, les chercheurs ont découvert que le python dépense moins d’énergie à digérer un alligator que pour assimiler un animal plus petit comme un rat ou un pigeon.

https://www.sciencesetavenir.fr/

Voir l’article original