Κάτοικος της Douma σε ρωσικό κανάλι: είδα μέλη της ja ysh al Islam να ξεφορτώνονται τις μάσκες που χρησιμοποίη σαν στα γυρίσματα της δήθεν χημικής επίθεσης. Μένω κ οντά στο επίμαχο σημείο δεν νιώσαμε ούτε την παραμικ ρή μυρουδιά, είμαστε εντελώς υγειείς…

https://dimpenews.com/2018/04/21/κάτοικος-της-douma-σε-ρωσικό-κανάλι-είδα-μέ/